Singlaki ng imbutido kanyang sinukat kung sasagab sa lalamunan